ارسال با پیک موتوری

ارسال با پیک موتوری فقط در شهر تبریز صورت می گیرد و هزینه ارسال بر عهده خریدار است.

   ارسال توسط پست

 پست پیشتاز

زمان تقریبی تحویل سفارش ارسالی از طریق پست پیشتاز بسته به محدوده جغرافیایی و مقصد سفارش بین 3 الی 7 روز کاری است. هزینه ارسال با پست پیشتاز بر عهده خریدار است.

لازم به ذکر است در مناسبت های خاص و روزهای پایانی سال، سفارش های ارسالی از طریق پست، ممکن است به دلیل وجود ترافیک در سرویس ‌‏های پستی با کمی تأخیر به دست مشتریان برسد.

در صورتی که منتظر دریافت سفارش خود از طریق سرویس پست هستید، می توانید مرسوله خود را از طریق سایت شرکت پست به آدرس www.newtracking.post.ir رهگیری کنید.